Careers

Vacancy for Breaking The Bond Project

 • Published on: 13th Feb, 2019


सहयोगी हातहरुको समूह (सहास) नेपाल विभिन्न २० वटा जिल्लाहरूमा कार्यरत राष्ट्रिय स्तरको गै¥ह सरकारी संस्थाहो । यस संस्थाले जनवरी २०१९ देखि दातृ संस्था DFID and STREET CHILD  को साझेदारीमा तराईका तीन जिल्लाहरू (धनुषा, महोत्तरी सिराहा) मा संचालन गर्न लागेको “Breaking the Bond” परियोजना अन्तर्गत निम्न पदहरूका लागि प्रतिवद्ध नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आवहन गर्दछ । यस परियोजनाले विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएका १५ देखि १८ बर्ष सम्मका समुदायका किशोरीहरूको जीवन उपयोगी सीप र साक्षरता विकास गरी विभिन्न आयआर्जनका क्रियाकलापहरू मार्फत जीविकोपार्जन र सशक्तिकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।


१. पदः परियोजना अधिकृत (२ जना)
योग्यता र अनुभवः

 • कृषि/शिक्षा वा विकास व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण, वा सो सरह स्नाकोत्तर गरेकालाई ग्राह्यता दिइने
 • परियोजना अधिकृत भई कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको
 • जिविकोपार्जन, व्यपार विकास र व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास एवम् परियोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको
 • वित्तीय व्यवस्थापनमा राम्रो दख्खल भएको
 • उद्यमशीलता सम्बन्धि ज्ञान भएको
 • समूहको क्षमता अभिवृद्घि गर्न नेतृत्व गर्न सक्ने
 • बलियो तार्किक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता भएको
 • संवाद, समन्वय र साझेदारी सहजीकरण गर्न सक्ने
 • अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रस्तावपत्र र प्रतिवेदन लेख्न सक्ने
 • स्थानीय रीतिरिवाजको ज्ञान भएको र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने
 • मुसहर समुदायसंग आवद्ध भई काम गर्न सक्ने
 • मैथिली भाषा जान्नेलाई विशेष ग्राह्यता दिईने
 • कम्प्युटरमा MS Office package राम्रो ज्ञान भएको

 

२. सामुदायिक सल्लाहकार (४० जना)
योग्यता र अनुभवः

 • न्यूनतम १२ कक्षा उतिर्ण वा ऋत्भ्ख्त् बाट तालिम प्राप्त, थप योग्यता भएकालाई ग्राह्यता दिइने
 • सामुदायिक सल्लाहकार वा सामाजिक परिचालक भई कम्तिमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको
 • परियोजनाले तोकिएको दुर्गम कार्य क्षेत्रमा पनि गएर काम गर्न सक्ने
 • स्थानीय रितिरिवाजको ज्ञान भएको र मुसहर समुदायसंग काम गर्ने क्षमता भएको
 • कार्य क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्याहरुलाई तार्किक रूपमा समाधान गर्न सक्ने
 • प्रभावकारी संवाद तथा समन्वय गर्न सक्ने
 • समन्वय व्यवस्थापन र कार्ययोजना बनाउन राम्रो क्षमता भएको
 • सामाजिक परिचालन सम्बन्धि ज्ञान भएको
 • कृषि प्राविधिक वा अन्य व्यवसायमूलक आर्यआर्जनका गतिविधिहरूमा ज्ञान भएको
 • सेवाप्रदायक निकायहरूसंग सम्पर्क तथा समन्वय गर्ने सीप भएको
 • तथ्यांक संकलन, सर्वेक्षण तथा उद्यमशीलता सम्बन्धि ज्ञान भएका ज्ञान भएको
 • ग्रामीण जनजीवनमा साधारण जीवन विताउने तथा पिछडिएका समुदायसँग काम गर्न सक्ने
 •  नेपाली र मैथिली भाषामा संवाद गर्न सक्ने

३. प्रशासन तथा वित्तिय संयोजक (१ जना)
योग्यता र अनुभवः

 • व्यापार तथा लेखा व्यवस्थापनमा कम्तिमा १२ कक्षा उतिर्ण वा डिग्री गरकोलाई ग्राहयता दिइने
 • उल्लेखित पदमा कम्तिमा एक वा दुई वर्ष काम गरी अनुभव भएको
 • व्यापार विकास र व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास एवम् परियोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको
 • परियोजना तथा कर्मचारीहरूसंग सम्वन्धित आर्थिक कारोवारहरू जस्तैः संचय कोष, उपदान, कर एवम् तलव लगायत अन्य सेवा सुविधाहरूको हिसावकिताव राख्न सक्ने
 • वित्तीय व्यवस्थापनमा राम्रो दख्खल र दैनिक लेखा सम्विन्धित कागजातहरूको राम्रो रेकर्ड राख्न सक्ने
 • वित्तीय प्रशासन सम्वन्धी मासिक एवम् वार्षिक गुणात्मक प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सक्ने र परियोजनाको सम्पूर्ण कागजातहरू ब्यवस्थित गरी राख्न सक्ने
 • संवाद, समन्वय व्यवस्थापन, कार्ययोजना बनाउन, बलियो तार्किक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता भएको
 • मुसहर समुदायसंग आवद्ध भई काम गर्न सक्ने
 • मैथिली भाषा जान्नेलाई विशेष ग्राह्यता दिईने
 • कम्प्युटरमा (MS office and Accounting Software)  राम्रो ज्ञान भएको

इच्छुक उम्मेदवारहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (वायोडाटा), सम्बन्धित कागजातहरू, दुई जना रिफरेन्स व्यक्तिको नाम र छिटो सम्पर्क गर्न सकिने टेलिफोन नम्वर र ठेगाना सहित मिति २०७५ फागुन ७ गते भित्रमा ईमेल ठेगाना info@sahasnepal.org.np  मा दरखास्त पठाउन सकिने छ । प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र लिखित र अन्तवार्ताको लागि बोलाईने छ। विशेष गरी उक्त जिल्लाहरूका स्थानीय, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिईने छ । छनौट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्वन्धित संस्थाहरूमा निहित रहने छ।